Odpowiedzialność Cywilna (w skrócie OC) na samochód to zabezpieczenie dla osób poszkodowanych. Właściciel polisy nie otrzyma z niej żadnej pieniędzy, ale osoby poszkodowane jak najbardziej. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują osobie poszkodowanej z tytułu OC.

Terminy w polisie OC

Towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymało wniosek od osoby poszkodowanej. Odpowiedź jest odmowna. Tak, niestety nawet dochodzi do takich sytuacji. Uwaga! W każdym z tych przypadków zawsze można się odwołać. Takie są prawa i na ogół ma się na to 30 dni, aby złożyć zażalenie, odwołanie, itd. Warto wiedzieć, że owe 30 dni to termin instrukcyjny, który można przekroczyć, jeżeli będą istniały do tego pobudki. Inaczej sprawa ma się, jeżeli odpowiedź odmowna przyszła ze strony sądu. Również można się do takiej odmownej odpowiedzi ustosunkować, ale nie można w żaden sposób przekroczyć przewidzianego terminu. 30 dni to ostateczna data, kiedy można złożyć zażalenie.

Odsetki za opóźnienie

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na zlikwidowanie szkody. Jest to termin nieprzekraczalny. Jeżeli w ciągu tego okresu nic się nie zadzieje, a towarzystwo w żaden sposób nie ustosunkuje się do tego, co się wydarzyło, można żądać zapłaty odsetek za każde opóźnienie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ubezpieczyciel poprosił o uzupełnienie wniosku o poszczególne dokumenty. Wtedy ten czas zostaje wydłużony. O ile? Wszystko powinno zostać bardzo dokładnie opisane w danym dokumencie. Nie można jednak zwlekać z uzupełnieniem potrzebnych dokumentów. 

 

 

 

 

Inne wpisy:

Jazda bez ubezpieczenia

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny samochodu

Samochód z Niemiec

Najtańsze nowe samochody

Regres ubezpieczeniowy

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/